సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

28, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

శ్రీ దక్షిణామూర్తి తంత్రం

 

శ్రీ దక్షిణామూర్తి తంత్రంక్తిఉపాసనను తెలుపుటకు చాలా తంత్ర గ్రంథములు కలవు. వాటిలో శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత ఒకటి. భగవంతుడు శివుని మరొక రూపమైన దక్షిణామూర్తి మరియు పార్వతి సంవాదములో ఈ తంత్రము సాగుతుంది. తాంత్రిక వాఙ్మయము అత్యంత విశాలము. దక్షిణామూర్తి సంహిత ఆ విశాల వాఙ్మయమునకు ఒక చిన్న కొమ్మ. అరవైఅయిదు భాగములున్న ఈ తంత్రమునందు  శివపార్వతులు, విభన్నమైన, నిగూఢమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తులను, వారి స్వరూపములను, వారి ఉపాసనా పద్ధతులను చర్చించారు. ఈ వాఙ్మయము తెలుగులో ....

23, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 06

 

41. పంచమీ విద్య విశేషము

శ్రీంహ్రీంహం వాగ్భవ కూటమునకు ముందు, శక్తి కూటము తర్వాత హంహ్రీంశ్రీం, కామరాజ త్రయము నందు కలఈం, ప్రథమకూటమునకు ముందు శ్రీం జోడించాలి. కామరాజ కూటమునకు ముందు హ్రీం ను జోడించాలి. ఈ బీజము జ్వలించు అగ్నికి మరియు శుద్ధ బంగారమునకు సమానము. ఇది కుల-అకులమయము. ఈ విధంగా నిర్మితమైన మధుమతీ విద్య యొక్క జపము సర్వకామఫలప్రదాయకము.

20, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం