సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

16, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 44 - 45

 

నలభైనాల్గవ భాగము

వహ్నివాసినీనిత్యావిధివివరణం

మంత్ర స్వరూపం: హ్రీం వహ్నివాసిన్యై నమః|

ఎనిమిది అక్షరముల ఈ మంత్రము పురుషార్థప్రదాయిని. ఈ మంత్ర ఋషి – వశిష్ఠ| ఛందస్సు – గాయత్రి| దేవత – వహ్నివాసిని| హ్రీం – బీజం| నమః – శక్తిః| వహ్నివాసిని – కీలకం| దేవీ మంత్రముతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

6, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 13

 శ్రీచక్రనిర్మాణ ప్రకారము

శ్రీచక్రము మూడు ప్రకారములుగా ఉంటుంది. అవి భూప్రస్తారము, మేరుప్రస్తారము, కైలాసప్రస్తారము. మేరు ప్రస్తారము నిత్యాతాదాత్మికము. కైలాసప్రస్తారము మాతృకాత్మకము. భూప్రస్తారము వశిన్యాత్మకము. మేరుప్రస్తారము నందు పూజ సృష్టిక్రమము నందు, కైలాసప్రస్తారము నందు సంహారక్రమములోను, భూప్రస్తారము నందు స్థితిక్రమములో, కైలాసప్రస్తారము నందు అర్ధమేరుక్రమములో పూజ చెయ్యాలి. ప్రత్యేక చక్రము నందు పూజ మూడు భేదములుగా ఉండును. కౌళమతములో సృష్టి మరియు సంహారక్రములలో రెండింటిలోనూ పూజ జరుగుతుంది. సమయమతము నందు సృష్టి మరియు స్థితి క్రమములలో పూజ జరుగుతుంది. శుద్ధ పూజ అతిరహస్యము. మేరు చక్రము నందు సంహారక్రమములో పూజ జరగదు. అందువలన మేరుప్రస్తారములో జాగ్రత్తగా పూజ చెయ్యాలి. కైలాసప్రస్తారమునందు సంహారక్రమములో పూజ చెయ్యాలి. భూప్రస్తారము నందు స్థితిక్రమంలో పూజ ఉత్తమం అవుతుంది. గృహస్థులు స్థితి క్రమములోను, వానప్రస్థులు మరియు యతులు సంహారక్రమంలోను పూజ చెయ్యాలి. బ్రహ్మచారులు సృష్టి క్రమంలో పూజ చెయ్యాలి.

7, నవంబర్ 2022, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 12

 

101.                సర్వజ్ఞ గాయత్రి సర్వజ్ఞాయై విద్మహే మహామాయాయై ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్|

102.                సర్వశక్తి గాయత్రి సర్వశక్త్యైచ విద్మహే మహాశక్త్యై ధీమహి తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్|

18, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 11

 శ్రీచక్రదేవతల గాయత్రీమంత్రములు

1.       గణపతి గాయత్రి – ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి| తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్||

14, అక్టోబర్ 2022, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 39

 

ఆయతామ్నాయవివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – హే పార్వతి ఇప్పుడు ఆయతామ్నాయ దేవతా వర్ణన చేస్తాను. ఈ దేవతను పూజించిన మాత్రముననే సమస్త సిద్ధులూ కలుగుతాయి. పాంచరాత్రము మరియు వైష్ణవ ఆగమములలో ఈ విద్యా కథనము చెయ్యబడినది. హే దేవేశీ! ఈమెను ఆరాధించే ఈశ్వరుడు మూడులోకములనూ పాలించగలుగుతున్నాడు. ఈ విద్యలు మొత్తము తొమ్మిది. ఈ కారణంగా శివా శివమయి. సిద్ధిరత్న మహాతంత్రమునందు గణేశామ్నాయము తెలుపబడినది. ఈ గణేశామ్నాయము ఏడు కోట్ల మహాతంత్రముల నుండి అలంకరించబడినది. వామదేవ మహాతంత్రము నందు సూర్యసంబంధిత జ్ఞానము ప్రకాశితము. సౌర జ్ఞానమయీ దేవీ మనః జ్ఞానశక్తి. అందువలననే ఈ దేవి చతురామ్నాయముల ద్వారా సదా సేవించబడుచున్నది. సింహాసన ప్రసంగమున నాలుగు ఆమ్నాయ దేవతలను చెప్పబడి ఉన్నది. వీరిని స్మరించిన మాత్రముననే మహా ఆపత్తులు దూరంగా పోవును.  

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన ఆయతామ్నాయవివరణం అను ముఫైతొమ్మిదవ భాగము సమాప్తము.

28, సెప్టెంబర్ 2022, బుధవారం

శ్రీ విద్యార్ణవ తంత్రం - శ్రీభువనానంద నాథ

                     శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రం
             
                     
                                                  

శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరిని బ్రహ్మ మయముగా భావించి ఆ బ్రహ్మ రూపముగా రూపాంతరము చెందడానికి చేసే సాధనయే శ్రీవిద్య. ఇక్కడ విద్య అనగా మంత్రము అని అర్ధము. శ్రీ అనగా శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరి. అనగా ఆమెకు సంబంధించిన మంత్ర, యంత్ర మరియు తంత్రశాస్త్ర విజ్ఞానమునే శ్రీవిద్య అని అంటారు. అనంతాయై వేదాః అను వేదవాక్యమును అనుసరించి, వేదరూపమైన శ్రీవిద్యకూడా అనంతము. నాకు శ్రీవిద్య తెలుసు అని చెప్పుకొనేవారు ఎవరికీ ఈ విద్య పూర్తిగా తెలియదనే చెప్పవచ్చు. 

23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 38

 

పంచమీశకటయంత్రోద్దారప్రయోగసాధనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు –

ఇప్పుడు తర్పణ విధిని తెలుపబడుచున్నది. తిలలు, మైరేయము (చెరకు రసం నుండి తీసిన కల్లు) మరియు బన్ధూక పుష్పములతో క్రమంగా తర్పణములు వదలాలి. ముఫైఏడవ భాగంలో చెప్పిన విధంగా పూజ చేసిన తర్వాత సువర్ణాది పాత్రల్లో తర్పణాలు వదలాలి. ఈ విధమైన సాధన వలన సాధకుడు తప్పకుండా దేవి కృపకు పాత్రుడవుతాడు.

17, సెప్టెంబర్ 2022, శనివారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 10


      కాళరాత్రి

అస్య శ్రీ కాళరాత్రి మంత్రస్య| భైరవ ఋషిః| అనుష్టుప్ ఛందః| శ్రీకాళరాత్రి దేవతా| హ్రీం బీజం| స్వాహా శక్తిః| హుం కీలకం| శ్రీవిద్యాంగత్వేన వినియోగః|

6, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 37

 

పంచమీక్రమార్చనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – పంచమీ దేవి రత్నేశ్వరీ వర్ణన ఇప్పుడు చెయ్యబడుచున్నది. ఈ దేవతా మంత్రస్వరూపం ఈ క్రింది విధంగా ఉండును.

26, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

20, ఆగస్టు 2022, శనివారం

పరాషోడశీ శ్రీచక్ర పూజా విధి

 

పరాషోడశీ శ్రీచక్ర పూజా విధి

షోడశీ మంత్రములు ముఖ్యముగా అయిదు విధములు. అవి రమా షోడశీ, పరా షోడశీ, కామాది షోడశీ, వామాది షోడశీ, శక్త్యాది షోడశీ. ఈ షోడశీ మంత్రముల ఆవరణ దేవతలు వేరువేరుగా ఉంటారు. ఆయా దేవతల పూజ శ్రీచక్రము లోనే నవావరణ పూజగా చెయ్యాలని కులాగమములో చెప్పబడినది. ఈ రోజుల్లో శ్రీచక్ర పూజ అంటే ఖడ్గమాల స్తోత్రంలో స్తుతించబడిన దేవతల ఆరాధన గానే చాలా మందికి తెలుసు. కానీ అదే శ్రీచక్రం లో షోడశీ మంత్ర భేదమును బట్టి ఆవరణ దేవతలు మారుతారు. 

షోడశీ ఉపాసకులకు మరియు ఔత్సాహికులకు ఈ పూజా విధానము అందుబాటులోకి ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈ పుస్తకంలో పరా షోడశీ నవావరణ పూజా విధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పూజా విధానం సంప్రదాయ శ్రీచక్ర పూజా విధంగానే ఉంటుంది. ఉపాసకుల సౌకర్యార్థం మిగతా షోడశీ ఆవరణ దేవతల వివరాలు ఈ పుస్తకం చివర్లో ఇవ్వబడ్డాయి. ఆయా మంత్రాలతో పూజ చేసుకోదలచిన వారు ఆయా దేవతలను మార్చుకోవాలి.

ఈ పుస్తకం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయండి devullu.com  

16, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 36

 

ఘటార్గళయంత్రసాధనవివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – హే ప్రియే! బిందు నాద కళతో యుక్తమైన ముఖవృత్తము (ఆ) ను పాశము అని అంటారు. కామ (క), అగ్ని, (ర), తార (ఓం)లతో యుక్తమైన అంకుశమును క్రోం అంటారు. ఈ రెండింటి మధ్య హ్రీం ను చేర్చి సురేశ్వరిని పూజించాలి. మంత్ర స్వరూపము “ఆంహ్రీంక్రోం”. దీనినే ఘాటార్గలోద్దారము అని అంటారు. వృత్తము, రెండు భూపురముల సంయోగముతో అష్టకోణము నిర్మించాలి. ఆ అష్టకోణముల అగ్రభాగమున రేఖలను సాగదీయాలి. అప్పుడు రెండు రేఖలతో ఒక సుందరమైన అర్గళము (=ద్వారము, గడియ) ఏర్పడుతుంది. మొదటి అర్గళము ఎంత పరిమాణంలో ఏర్పడుతుందో మిగతావి కూడా అంతే పరిమాణంలో ఏర్పరచాలి. ఆ తర్వాత చంద్రబింబము వంటి సుందరమైన ఒక బింబమును (వృత్తమును) నిర్మించాలి. మళ్ళీ రేఖలను సాగదీసి ఉత్తమ వృత్తమును నిర్మించి క్రమంగా రెండు అష్టకోష్టములను నిర్మించాలి. ఇది ఎలా చేయాలంటే 16 కేసరములు స్పష్టంగా కనిపించాలి. దీని అగ్రభాగము ఎంత సుందరముగా ఏర్పరచగలమో అంత సుందరముగా దానిని ఏర్పరచాలి. ఇది త్రిలోకములను ఆకర్షించబడును.

25, జులై 2022, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 8

 

25. మహాషోఢాన్యాసఫలము

కులార్ణవమునందు భగవాన్ శంకరుడు మహాషోఢాన్యాసమును తెలిపెను. ఎవరైతే ఈ న్యాసములు చేస్తారో వారు సాక్షాత్ పరమశివుడవుతారు. ఎవరు ఈ న్యాసములను ప్రతిరోజూ చేస్తారో వారికి నిగ్రహానుగ్రహ సమర్థత కలుగుతుంది. ఇందు సందేహము లేదు. దేవతలందరూ అతడికి నమస్కారము చేస్తారు. ఏ స్థలములో ఈ న్యాసములు చేయబడునో ఆ స్థలము నాలుగు దిక్కులందునూ, పదియోజనముల వరకు దివ్యక్షేత్రము అవుతుంది. ఈ న్యాస సాధకుడు ఎక్కడకు వెళ్ళినా అతనికి విజయ లాభము, సన్మానము, గౌరవము లభించును. ఈ న్యాస సాధకుడు ఎవరికైనా వందనము చేస్తే అతడు ఆరు మాసములలో మృతిచెందుతాడు. ఈ న్యాసముకు వజ్ర పంజరన్యాసమని పేరు. ఈ న్యాస సాధకుడిని చూసిన, దివ్యలోకములు, అంతరిక్షము, భూమి, పర్వతము, జలము, వనములందు జీవించువారలకు, ప్రచండ భూత, భేతాళ, దేవ, రాక్షస, గ్రహాదులకు భయము కలుగును. ఈ న్యాస సాధకునకు బ్రహ్మ, విష్ణు, శివాది దేవతలు, ఋష్యాది మునులు నమస్కారము చేయుదురు. ఈ న్యాసమును అనధికారులకు చెప్పరాదు. ఈ న్యాసము వలన ఆజ్ఞాసిద్ధి లాభిస్తుంది. దేవతాభావ ప్రాప్తి కొరకు ఈ న్యాసమును మించిన మరియొక సాధనము లేదు. ఇది సత్యము. ఊర్ధ్వామ్నాయ ప్రవేశము, పరాప్రాసాదధ్యానము, మహాషోఢా న్యాసము/జ్ఞాన ఫలము దేనికీ సాటిరావు.

14, జులై 2022, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 35

 

భువనేశ్వరీద్వాదశగుణితోద్ధారవివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – హే ప్రియే! ఇప్పుడు త్రిగుణిత యంత్రమునకు మూడురెట్లు ఫలమునిచ్చే యంత్రమును చెబుతాను. దీనిని తెలుసుకున్నంతనే సాధకుడు భువనములకు స్వామి అవుతాడు. ముందు షట్కోణము గీసి ఆ షట్కోణము సంధులను భేదించే విధంగా రెండవ షట్కోణమును గీసినచో ద్వాదశ కోణములు ఏర్పడును. ఆ యంత్ర మధ్యన శక్తిని లిఖించి ఠఃఠః లతో సంపుటీకరించి వాటి బయట విలోమ క్రమంలో వ్యాహృతీలతో వేష్టితము చెయ్యాలి. షట్కోణ సంధులలో ద్వాదశ స్థానములలో భువనేశ్వరీ బీజమును లిఖించాలి. బయట 12 సార్లు శక్తి బంధనము చెయ్యాలి. ద్వాదశకోణములలో హుం ను లిఖించాలి. దానిని పైన బయట కోణములలో సర్వకామసిద్ధి కొరకు బిందు సహిత తురీయ స్వరము ఈం ను లిఖించాలి.

9, జులై 2022, శనివారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 7

 

23. మాతృకాన్యాసం

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్సౌం (4) కంఖంగంఘంఙo అనంతకోటి భూచరి కులసహితాయై ఆంక్షాం మంగళాదేవ్యై ఆంక్షాం బ్రహ్మణ్యంబాదేవ్యై అనంతకోటి భూతలకులసహితాయై అంక్షం మంగళనాథాయ అంక్షం అసితాంగభైరవనాథాయ నమః – మూలాధారే|

30, జూన్ 2022, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 34

 

భువనేశ్వరీషడ్గుణితయంత్రసాధనవివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – హే ప్రియే! ఈ విద్యను తెలుసుకున్నంత మాత్రమునే సాధకుడు సమస్త సిద్ధులకు అధికారి అవుతాడు. రెండువైపులా వహ్నిబీజమును లిఖించి మధ్యలో

20, జూన్ 2022, సోమవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 6

    మంత్రన్యాసం

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం అంఆంఇం ఏకలక్షకోటిభేద ప్రణవాద్యేకాక్షరాత్మికాయై నమః – అఖిలమంత్రాధిదేవతాయై నమః – సకలఫలప్రదాయై ఏకకూటేశ్వర్యాంబాదేవ్యై నమః – మూలాధారే

13, జూన్ 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 33

 

ముఫైమూడవ భాగము

భువనేశ్వరీత్రిగుణితసాధనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు – హే దేవీ! ఇప్పుడు నీకు భువనానందమందిర అనగా భువనేశ్వరీ విద్యను చెబుతాను. ఈ విద్యను తెలుసుకున్నంతనే మహామహా ఆపత్తులు పారిపోతాయి.

18, మే 2022, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 32

 

ముఫైరెండవ భాగము

మాతంగేశ్వరీరత్నవిద్యావిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు –

మంత్ర స్వరూపం: ఐం క్లీం సః జూం హ్రీం శ్రీం ఓం నమో భగవతి మాతంగేశ్వరి సర్వజనమనోహరి సర్వరాజవశంకరి సర్వముఖరంజని సర్వస్త్రీపురుషవశంకరి సర్వదుష్టమృగవశంకరి సర్వలోకకార్యాది వశంకరి హ్రీం శ్రీం క్లీం|

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 5

 19.       భువనన్యాసం

అతల: ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌం అంఆంఇం అతలలోకనిలయ శతకోటిగుహ్యాద్యయోగినీ దేవతాయుతాధార పరాంబాయై నమః – పాదయోః|

5, మే 2022, గురువారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 4

 

16. పరాప్రాసాద మంత్రము

అనంత చంద్రుడు = నాద బిందువు, భువన = ఓంకారము, బిందువు = హకారము, బిందుయుగము = సకారము. వీటి సంయోగముతో హ్సౌం బీజము పుట్టును. దీనిని విలోమం చేయగా అది స్హౌం అవుతుంది. ఈ రెండు బీజములతోనూ “హ్సౌంస్హౌం” అను మంత్రము జనిస్తుంది.

22, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 31

 

అన్నపూర్ణావిధివివరణం

దేవి అడుగుచున్నది - హే దేవేశ! మీరు ఐదు పంచ మహావిద్యలను సూచనప్రాయంగా చెప్పారు. కానీ వాటి ప్రకాశ వివరణ చేయలేదు. నామీద దయ ఉంచి అది తెలుపవలసిందిగా కోరుచున్నాను.

19, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

షడధ్వములు

షడధ్వములు

శైవిజం ప్రకారము ఈ జగత్తు అంతా మూడు విధములు. ఇది మూడు మార్గములలో (=అధ్వము) కల్పించబడినది. స్థూల, సూక్ష్మ, పరా అనేవి ఈ మూడు మార్గములు. స్థూల మార్గమును భువనాధ్వ, సూక్ష్మ మార్గమును తత్త్వాధ్వ, పరా మార్గమును కళాధ్వ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ మార్గమునకు రెండు రకముల అర్ధములు కలవు. ఒకటి ఆ మార్గములో నడుచుట లేదా ఆ మార్గమును వదలివేయుట. మార్గమును వదలివేయుట అన్నది పరమాత్మ కరుణ వల్ల మాత్రమే సాధ్యము. ఎప్పుడైతే ఆ కరుణను సాధించి మార్గమును జయిస్తామో (వదలివేస్తామో) అప్పుడు పరమశివ స్థితికి చేరుకుంటాము.

12, ఏప్రిల్ 2022, మంగళవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 3

 

15.     అష్టాత్రింశత్కళాన్యాసం

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహాం – ఈశానాయ నమః అంగుష్ఠయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహైం – తత్పురుషాయ నమః తర్జన్యోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహూం – అఘోరాయ నమః మధ్యమయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహీం – వామదేవాయ నమః అనామికయోః|

ఓంఐంహ్రీంశ్రీంహ్సౌంస్హౌంహం – సద్యోజాతాయ నమః కనిష్ఠికయోః|

2, ఏప్రిల్ 2022, శనివారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 30

 

కామేశ్వరీయజనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - హే మహేశానీ! ఇప్పుడు నీకు నేను విశ్వమాత, త్రైలోకములనూ ఆకర్షించునది, కుమారి భగవతి కామేశ్వరీ గురించి చెబుతాను.

25, మార్చి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 2

 8.       చతుః సమయవిద్య

1.       కామేశ్వరి:

ఐం క్లీం సౌః ఓం నమః కామేశ్వరీ ఇచ్ఛాకామఫలప్రదే సర్వ సత్త్వవశంకరి సర్వజగత్ క్షోభకరీ హూం హూం ద్రాంద్రీంక్లీంబ్లూంసః సౌఃక్లీంఐం|

18, మార్చి 2022, శుక్రవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 29

 

పంచకామేశ్వరీపూజనవిధివివరణం

ఇప్పుడు పంచకాముల నాయిక విశ్వమాతా వర్ణన చెయ్యబడుచున్నది. ముందు చెప్పబడిన పంచకాముల ద్వారా పంచకామేశ్వరీ తెలుపబడుతుంది. ఈ విద్యా ఋషి - సమ్మోహన| ఛందస్సు - గాయత్రి| బీజం - క్లీం| హ్రీం - శక్తిః| ఐం - కీలకం| దేవత - పంచకామేశ్వరి| కామబాణ విధిలో చెప్పిన విధంగా న్యాసములు చెయ్యాలి.

శ్రీశుభకృత్ నామ సంవత్సరములో (2022-23) శక్తి పర్వదినములు

 

శ్రీశుభకృత్ నామ సంవత్సరములో (2022-23) శక్తి పర్వదినములు

12, మార్చి 2022, శనివారం

తత్త్వములు

తత్త్వములు

వేదాంతము ప్రకారము తత్త్వములు 24. కానీ కాశ్మీరీ శైవిజం ప్రకారము తత్త్వములు 36. శివుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఈ 36 తత్త్వములు ఎంతో ముఖ్యమని కాశ్మీరీ శైవిజం చెబుతోంది. ఈ 36 తత్త్వములను ఆరోహణాక్రమములో ఇక్కడ చర్చించబడుతున్నది. భూమి నుండి పరమశివమునకు ఎదగడమే ఈ ఆరోహణాక్రమ ఉద్దేశ్యము. స్థూలమైన భూమి నుండి సూక్ష్మ, సూక్ష్మతర మూల ప్రకృతులను (తత్త్వములు/Elements) అర్థం చేసుకొంటూ సూక్ష్మాతిసూక్ష్మమైన పరమశివుని చేరడమే లక్ష్యము.

11, మార్చి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఎనిమిదవశ్వాస - 1

     1.       ఆయతన విద్యలు

ఈ విద్యలు అయిదు విధములు. అవి బ్రాహ్మ్య, వైష్ణవ, సౌర, బౌద్ధ, శైవ. తూర్పు, దక్షిణ, పడమర, ఉత్తర, ఊర్ధ్వక్రమములో ఈ విద్యలుండును. ఇవికాక, ఆరవ ఆయతన విద్య, శాక్తం పీఠము నందు ఉండును.

9, మార్చి 2022, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 28

 

పంచబాణేశ్వరీయజనవిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెబుచున్నాడు - హే మహేశ్వరీ! త్రిపురేశ్వరీ తంత్రములో పంచబాణములను తెలుపబడినవి. ఆ పంచబానములనుండి ఈ పంచాక్షరీ విద్య జనించింది. ఈ మంత్ర ఋషి - మదన| ఛందస్సు - గాయత్రి| బీజము - ఆది కామేశ్వరి| దేవత - ఈశ్వరి| వ్యస్త మరియు సమస్త పంచ కాములతో అంగ దేవతలను పూజించాలి. పంచబాణముల న్యాసము చెయ్యాలి. (ఈ న్యాసము కొరకు తొమ్మిదవ భాగము చూడగలరు).

28, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 27

 

పారిజాతేశ్వరీవాణీవిద్యావిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - హే దేవీ! ఇప్పుడు కల్పలతా విద్యా వర్ణన చెబుతాను. దీనిని తెలుసుకున్నంతనే ఆపత్తులు పారిపోవును. శ్రీవిద్యా, పారిజాతేశ్వరీ, పంచకామేశ్వరీ, పంచబాణేశ్వరీ, కుమారి దేవి - ఈ పంచవిద్యలను కల్పలతా విద్యలని అంటారు.

21, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 26

 

పంచసుందరీవిద్యావిధివివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు - ఈనాటికీ నా ముఖము ద్వారా ఈ మంత్ర జపము జరుగుచున్నది. హే దేవీ! ఈ పంచవిద్య మూడులోకములందునూ దుర్లభము. ఇందులో మొదటి విద్య ఈవిధంగా ఉంటుంది -

18, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 15

 

62. కామేశ్వరీ నిత్య

ఐం క్లీం సౌః ఓం నమః కామేశ్వరి ఇచ్ఛాకామఫలప్రదే సర్వసత్త్వ వశంకరి సర్వజగత్శోభకరి హూంహూం ద్రాంద్రీంక్లీంబ్లూంసః సౌః క్లీం ఐం|

7, ఫిబ్రవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 25

 

సంపత్ప్రదాభైరవీవిధివివరణం

ఈ దేవత పూజాదులు చతుఃసింహాసన దేవీ పూజా క్రమంలో చెయ్యాలి.

మంత్రము: రం భయవిధ్వంసినీ రం

ఈమె 64కోట్ల మహాయోగినిలనూ శాసించగలిగేది.

ధ్యానం:

ఆతామ్రార్కసహస్రాభా త్రినేత్రా చంద్రసమ్ముఖీ|

చంద్రఖండస్ఫురద్రత్నముకుటా క్షామమధ్యమా||

నితంబినీ స్ఫురద్రత్నరశనా చంద్రభూషణా|

ఉన్మత్తయౌవనాప్రౌఢా పీనోన్నతఘనస్తనీ||

అమృతంకామముండస్రంగ్మండితాంగీ సుశోభనామ్|

పుస్తకం చాభయం వామే దక్షిణే త్వక్షమాలికామ్||

వరంచ దధతీం పూజ్యా త్రిపురేశీవ నాన్యథా|

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన సంపత్ప్రదాభైరవీవిధి వివరణం అను ఇరవైఅయిదవ భాగము సమాప్తము.

4, ఫిబ్రవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 13

 ఇ) పంచకోశవిద్యా

 

1.       శ్రీవిద్యా కోశేశ్వరి

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం కఏఈలహ్రీం హసకహలహ్రీం సకలహ్రీం మహా కోశేశ్వరీ బృందమండితాసన సంస్థితా సర్వసౌభాగ్యజననీ పాదుకాం పూజయామి.

31, జనవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 24

 

భయవిధ్వంసినీభైరవీవిధివివరణం

మంత్రము: సహకర భయవిధ్వంసినీ భైరవీ|

ధ్యానం:

అఘోరభైరవీ దేవీ శ్యామా ముండస్రజాకులా|

దక్షిణోత్తరయా ప్రౌఢా పంచముండాధివాసినీ||

పుస్తకం చాక్షమాలాంచ పాశాశ్చైవాంకుశంతథా|

ఖట్వాంగమ్ డమరుమ్ చైవ కపాలం శూలమేవచ||

ఈమె పూజాదులు షట్కూట భైరవీ క్రమంలో చెయ్యాలి.

ఈవిద్య భోగ మోక్షదాయిని.

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన భయవిధ్వంసినీభైరవీవిధి వివరణం అను ఇరవైనాల్గవ భాగము సమాప్తము.

28, జనవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 12

 61. ఊర్థ్వసింహాసన దేవతా

     అ) పంచ సుందరీ: మూడులోకములలో దుర్లభమైన ఈ విద్యలను నేను ఇప్పటికీ ఈశాన్య ముఖంతో జపము చేస్తానని శివుడు స్వయంగా పార్వతితో చెప్పెను.

17, జనవరి 2022, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 23

 

నిత్యాభైరవీవిధివివరణం

షట్కూట భైరవీ వర్ణములను సంహారక్రమంలో లిఖించాలి. ఈ విధంగా సంయోజించడం వలన అది భయహారిణీ నిత్యాభైరవీ విద్య అవుతుంది.

7, జనవరి 2022, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 11

 60. ఉత్తర సింహాసన దేవతా

     అ) భువనేశీ భైరవి

హ్స్రైం హసకలహ్రీం హ్స్రౌం| కుమారీ విద్యలాగే ఈ విద్యా ఋష్యాదులు చెయ్యాలి. హ్స్రాం – హ్స్రీం – హ్స్రూం – హ్స్రైం – హ్స్రౌం – హ్స్రః| ఈ బీజములతో షడంగ న్యాసం చెయ్యాలి.