సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

29, డిసెంబర్ 2020, మంగళవారం

ఆత్మయోగం - శ్రీవిద్యా సాధనాసారం పుస్తకం త్వరలో మోహన్ పబ్లికేషన్స్ ద్వారా విడుదల

 

ఆత్మయోగం

                                  శ్రీవిద్యా సాధనాసారం

చంచలమైన మనస్సు వానరం. గురువు అనుగ్రహం వల్ల గురికుదిరిన మనస్సు అద్వితీయమైన వానర వీరుడు హనుమత్ స్వరూపం. నేడు నిత్య జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత గూర్చి ఆలోచించే సమయమే లేక అహరహరమూ ఉరుకులు, పరుగులతో గడుస్తున్న జీవితం చివరకు కదలలేక, కదలచేతకాక ఆసుపత్రి బంధ కంబంధాలలో ముగుస్తుంది. నిజమైన ఆధ్యాత్మిక ఎలా చిగురిస్తే, ఎలా వృద్ధిచెందిచుకోవాలో, జీవితాన్ని ఎలా ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలో పయనింపజేయాలో తేలియజేసేదే ఈ ఆధ్యాత్మిక కథ.

24, డిసెంబర్ 2020, గురువారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 03

తాంత్రిక సంధ్యావిధి

ఈ క్రింది మంత్రంతో శిఖాబంధనం చెయ్యాలి -

మణిధారిణివజ్రిణిమహాప్రతిసరే రక్ష-రక్ష హుంఫట్స్వాహా

ఆచమనవిధి

కఏఈలహ్రీం - విద్యాతత్త్వాయస్వాహా| హసకహలహ్రీం - శివతత్త్వాయస్వాహా|

సకలహ్రీం - మాయాతత్త్వాయస్వాహా|

ప్రాణాయామము చేసి సంకల్పము చెప్పాలి.

18, డిసెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 02

 కుండలినీ మంత్ర స్తోత్రం

ఐంహ్రీంశ్రీం అనే త్ర్యక్షరి మంత్రము కుండలినీ మంత్రము. ఇది ప్రసిద్ధము మరియు సుసిద్ధిదాయకము. ఈ మంత్రమునకు ఋషి - శక్తి| ఛందస్సు - గాయత్రి| దేవత - కుండలీ శక్తి| ఐం - బీజం| శ్రీం - శక్తిః| హ్రీం - కీలకం| సర్వాగమ విశారదులకు కుండలినీ చింతన ప్రసిద్ధము. ఐం హ్రీం శ్రీం బీజముల రెండు ఆవృత్తములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.

12, డిసెంబర్ 2020, శనివారం

మహామనుస్తవం - 11, 12

 

11.   క ఇతి త్రిజగజ్జననీ మాదికలాం భువనశిల్పనిర్మాతుః

       కమలోద్భవస్య కాంతామాదౌవిద్యారతాః ప్రభాషన్తే

ఇక్కడ నుండి పంచదసీ మహా మంత్రమును వివరించబడుచున్నది. ఈ శ్లోకము నుండి ఇరవైఐదవ శ్లోకము వరకు అన్ని శ్లోకములు పంచదసీ మంత్రములోని ఒకొక్క బీజముతో ప్రారంభమవుతాయి.

11, డిసెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 01

కాళీమతానుసారము భూతలిపి, మంత్రోద్దారము, అర్చాక్రమము

భూతలిపి అతిగోప్యము మరియు అతి దుర్లభము. అది సారస్వత మహాతంత్రము నందు అతిగోప్యము మరియు అతి సిద్ధిదాయకము అని చెప్పబడెను. మునులు విష్ణువు నుండి దీనిని ప్రాప్తించుకొని వారి వాంఛిత ఫలములను పొందారు. హేదేవీ! అధికముగా చెప్పుటవలన ఏమి లాభము? దీని నుండి మునులు అన్నీ ప్రాప్తించుకున్నారు.

4, డిసెంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - నాల్గవశ్వాస - 06

 కాలీమతము - ప్రాణాగ్ని హోమవిధానము

ఇప్పుడు సమస్త భూమండలము కొరకు విశేషంగా మంత్రసాధకుల కొరకు సర్వసిద్ధిదాయక ప్రాణాగ్ని హోమ విధానము చెప్పబడుచున్నది. ముందుగా స్వచ్ఛ శుభాసనము మీద పద్మాసనము వేసి ప్రసన్న అచంచల మనస్సుతో పూర్వాభిముఖుడై కూర్చోవాలి. హ్రీంలో హ సత్త్వగుణముగా, ఈ రజోగుణముగా, ర తమోగుణముగా ఒక త్రికోణమును పూర్వ-నైఋతి-వాయవ్య క్రమముగా మూలాధారమునందు చింతన చెయ్యాలి. ఆ త్రికోణములో మధ్యన, తూర్పున, 

2, డిసెంబర్ 2020, బుధవారం

సనాతన ధర్మం - 2

 

నిజానికి ఉన్నది ఒక్కటే. అది నిత్యము, శాశ్వతము. "అది" ఎటువంటిమార్పులు లేనటువంటిది. దానినుండే అంతా పుట్టి దానియందే అంతా లీనమైపోతుంది. దానికి వేరుగా మరొకటి లేదు. సముద్రములోని జలము అలరూపములో వచ్చి తిరిగి ఆ జలము ఆ సముద్రములోకే ఎలా కలిసిపోతుందో ఈ చరాచర జగత్తుకూడా "అక్కడి" నుండే పుట్టి అక్కడికే వెళ్లిపోతుంది. ఏ విధముగా సముద్ర జలము అల రూపములో కనబడుచున్నదో "" యొక్క రూపమే జగత్తురూపంలో కనబడుచున్నది. ఇక్కడ సూచించబడిన "అది", ""లను బ్రహ్మము అని అంటారు. అనగా ఈ