సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

27, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 02

 9. షోడశవర్ణ ఉద్దారక్రమము

జ్ఞానార్ణవమునందు దీని వర్ణన ఈ విధంగా కలదు -

శ్రీదేవి ఈశ్వరుడిని ఈ విధంగా అడిగెను - హే స్వామీ! మీరు వివిధ ప్రకారములైన త్రిపురావిద్యలను ప్రకటించారు. ఇప్పుడు మీరు త్రివిధాను ప్రకటించవలసినదిగా కోరుచున్నాను. అప్పుడు ఈశ్వరుడు ఇలా బదులుయిచ్చెను.

26, ఆగస్టు 2021, గురువారం

వనదుర్గా మంత్ర సాధన

వనదుర్గా మంత్ర సాధన

ఆచార్య ఆదిశంకరుల వారు ప్రతిపాదించిన మంత్రము ఇది. ఎవరైనా వ్యకికి ఏదైనా సంకట పరిస్థితి ఎదురైన్నప్పుడు ఈ మంత్ర స్మరణ మాత్రము చేత అతడు రక్షింపబడతాడు. మంత్ర స్వరూపము ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది.

25, ఆగస్టు 2021, బుధవారం

శ్రీబాలాత్రిపురసుందరి ఆవరణార్చన కల్పము

 శ్రీబాలాత్రిపురసుందరి ఆవరణార్చన కల్పము


త్రిపుర సుందరి అంటే మనలోని మూడు అవస్తలు జాగృత్, స్వప్న , సుషుప్తి. ఈమూడు అవస్థలు లేదా పురములకు బాల అధిష్ఠాన దేవత.

21, ఆగస్టు 2021, శనివారం

శ్రీదక్షిణకాళీ ఆవరణార్చన కల్పము

 

శ్రీదక్షిణకాళీ ఆవరణార్చన కల్పము

జీవుడే కాలుడు. ఆ కాలుని శక్తే కాళి. దశమహావిద్యలలో మొదటి విద్య. కొందరు ఈమెను శ్యామా అని కూడా పిలుస్తారు. ఈమె కాలస్వరూపిణి. ఈమెను ఆరాధించడం వలన సాధకుడు తనను కాలునిగా తెలుసుకుంటాడు.

 
                          శ్లో||  జయంతి మంగళాకాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ|

                                దుర్గాక్షమా శివధాత్రి స్వాహాస్వధా నమోస్తుతే||


13, ఆగస్టు 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - ఏడవశ్వాస - 01

 1. కూటన్యాసము మరియు అక్షరన్యాసము

స్థితి శ్రీచక్ర న్యాసమునకు విద్యా, చక్రము, చక్రేశ్వరి అంగములు. ముందుగా కరశుద్ధి న్యాసము, ఆత్మరక్షాన్యాసము చేసి శ్రీదేవికి మరియు సాధకునకు భేదము లేదని భావించాలి. తంత్రరాజము నందు ఈ క్రింది విధంగా ధ్యానము చెప్పబడినది.

2, ఆగస్టు 2021, సోమవారం