సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

9, డిసెంబర్ 2023, శనివారం

భస్మధారణ విధి

 

భస్మధారణ విధి

(అగ్నిహోత్రము లేదా వివాహాగ్ని నుండి ఉత్నన్నమైన భస్మము లేదా ఆవు పిడకలను కాల్చగా వచ్చిన భస్మమును తీసుకొని శుభ్రమైన వస్త్రముతో జల్లెడపట్టించి కర్పూరాది సువాసితములు కలిపి ఆ భస్మముతో త్రిపుండ్రములను ధరించాలి. ఆ విధి ఈ క్రింది విధముగా ఉండును.)