సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

18, జనవరి 2023, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత 48-49

 

నలభైఎనిమిదవ భాగము

నిత్యాద్వయవిధివివరణం

ఈమెనే శ్రీకులసుందరీ అని కూడా అంటారు. బాలా అను పేరు గల ఈ త్రిపురేశ్వరీ పూర్వ సింహాసనమున ఉండును. శ్రీకులసుందరి బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశాదులతో పూజింపబడుచుండును. ఈమె పురుషార్థప్రదాయిని.

5, జనవరి 2023, గురువారం

శ్రీవనదుర్గా పంచశతి

 

శ్రీవనదుర్గా పంచశతి అనుష్ఠాన క్రమం


గురువుగారి ఆశీస్సులు మరియు అనుమతితో శ్రీవనదుర్గా మహావిద్యను ముద్రిస్తున్నాను. ఇందులో రెండు ఖండములు కలవు. ఒకటి దిగ్బంధన ఖండము. రెండు పారాయణ ఖండము. మొదటి ఖండము లో 343 మంత్రములు, రెండవ ఖండము లో 157 మంత్రములు కలిపి మొత్తం 500 మంత్రములు. దిగ్బంధనముల ప్రయోజనము, నాకు లభ్యమైనంత వరకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంత్రముల పేరు, వాటి ప్రయోజనం ఇవ్వడం జరిగింది. అంతే కాకుండ మూల మంత్రమునకు సంబంధించిన పూర్వాంగ, ఉత్తరాంగ మంత్రములు వాటి న్యాసములతో కూడా ఈ గ్రంథంలో ఇవ్వబడ్డాయి. వనదుర్గా సాధకులకు ఈ గ్రంథం కచ్చితంగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ గ్రంథం మోహన్ పబ్లికేషన్ వారి ద్వారా ఈ క్రింది లింకు ద్వారా లభించును.


శ్రీవనదుర్గా పంచశతి 
2, జనవరి 2023, సోమవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 46 - 47

 

నలభైఆరవ భాగము

శివదూతీనిత్యావిధివివరణం

మంత్రస్వరూపము: హ్రీం శివదూత్యై నమః

ఈ విద్య త్రైలోక్యమునకు స్వామిని. ఋషి – రుద్ర| ఛందస్సు – గాయత్రి| దేవతా – శివా| హ్రీం – బీజం| నమః – శక్తిః| శివదూతీ -కీలకం| హ్రీం, శివదూతీ, నమః – రెండు ఆవృత్తములతో షడంగన్యాసం చెయ్యాలి.