సూక్తి

భోగములయందు విముక్తి, ఆత్మ విచారమందు ఆసక్తి అనునవి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు సూచకములు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

5, జనవరి 2023, గురువారం

శ్రీవనదుర్గా పంచశతి

 

శ్రీవనదుర్గా పంచశతి అనుష్ఠాన క్రమం


గురువుగారి ఆశీస్సులు మరియు అనుమతితో శ్రీవనదుర్గా మహావిద్యను ముద్రిస్తున్నాను. ఇందులో రెండు ఖండములు కలవు. ఒకటి దిగ్బంధన ఖండము. రెండు పారాయణ ఖండము. మొదటి ఖండము లో 343 మంత్రములు, రెండవ ఖండము లో 157 మంత్రములు కలిపి మొత్తం 500 మంత్రములు. దిగ్బంధనముల ప్రయోజనము, నాకు లభ్యమైనంత వరకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంత్రముల పేరు, వాటి ప్రయోజనం ఇవ్వడం జరిగింది. అంతే కాకుండ మూల మంత్రమునకు సంబంధించిన పూర్వాంగ, ఉత్తరాంగ మంత్రములు వాటి న్యాసములతో కూడా ఈ గ్రంథంలో ఇవ్వబడ్డాయి. వనదుర్గా సాధకులకు ఈ గ్రంథం కచ్చితంగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ గ్రంథం మోహన్ పబ్లికేషన్ వారి ద్వారా ఈ క్రింది లింకు ద్వారా లభించును.


శ్రీవనదుర్గా పంచశతి 
కామెంట్‌లు లేవు: