సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

12, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 09

పాపపురుష చింతనము

పాపపురుషుడు వామకుక్షిలో కాటుక రంగులో ఉంటాడు. బ్రహ్మ హత్య వలన శిరస్సు, స్వర్ణమును దొంగలించడం వలన రెండు చేతులనూ, సురాపానము వలన హృదయము, గురుతల్పగమనము వలన కటిద్వయము పాపయుక్తములు. అతడి రోమములు ఉపపాతకములు. అతడి గెడ్డము మరియు కళ్ళు ఎర్రగా ఉండును. ఖడ్గము, డాలు ధరించి ఉండును.

5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

శ్రీవిద్యార్ణవ తంత్రము - అయిదవవశ్వాస - 08

భూతశుద్ధి

పంచభూతములతో నిర్మితమైన ఈ శరీరమునందు ఆ పంచభూతముల శోధనము అవ్యక్తమైన బ్రహ్మ యొక్క సంపర్కముతో అవుతుందని అభిప్రాయము.

3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 2

 

రెండవ భాగము

మహాలక్ష్మీ పూజా విధి

ఈశ్వరుడు చెబుచున్నాడు -

హే మహేశానీ! ఇప్పుడు నేను ఉత్తమ లక్ష్మీ హృదయము తెలుపుతాను. దీనిని తెలుసుకున్నంతనే ఆపత్తులు పారిపోతాయి. ప్రణవము, హర ఈం ఆత్మకం (హ్రీం), శ్రీపుటము (శ్రీం), కమలేకమలాలయే, రుద్రస్థానము అనగా పదకొండవ స్థానమున భూమి బీజం లం ను, మళ్ళీ ప్రసీద తర్వతా ముందు చెప్పబడిన బీజములను సంపుట రూపంలో జోడించాలి. మహాలక్ష్మీ హృత్ నమః అని చివర జోడించాలి. మంత్ర స్వరూపము ఈ క్రింది విధంగా ఉంటుంది -