సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

20, ఆగస్టు 2022, శనివారం

పరాషోడశీ శ్రీచక్ర పూజా విధి

 

పరాషోడశీ శ్రీచక్ర పూజా విధి

షోడశీ మంత్రములు ముఖ్యముగా అయిదు విధములు. అవి రమా షోడశీ, పరా షోడశీ, కామాది షోడశీ, వామాది షోడశీ, శక్త్యాది షోడశీ. ఈ షోడశీ మంత్రముల ఆవరణ దేవతలు వేరువేరుగా ఉంటారు. ఆయా దేవతల పూజ శ్రీచక్రము లోనే నవావరణ పూజగా చెయ్యాలని కులాగమములో చెప్పబడినది. ఈ రోజుల్లో శ్రీచక్ర పూజ అంటే ఖడ్గమాల స్తోత్రంలో స్తుతించబడిన దేవతల ఆరాధన గానే చాలా మందికి తెలుసు. కానీ అదే శ్రీచక్రం లో షోడశీ మంత్ర భేదమును బట్టి ఆవరణ దేవతలు మారుతారు. 

షోడశీ ఉపాసకులకు మరియు ఔత్సాహికులకు ఈ పూజా విధానము అందుబాటులోకి ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈ పుస్తకంలో పరా షోడశీ నవావరణ పూజా విధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ పూజా విధానం సంప్రదాయ శ్రీచక్ర పూజా విధంగానే ఉంటుంది. ఉపాసకుల సౌకర్యార్థం మిగతా షోడశీ ఆవరణ దేవతల వివరాలు ఈ పుస్తకం చివర్లో ఇవ్వబడ్డాయి. ఆయా మంత్రాలతో పూజ చేసుకోదలచిన వారు ఆయా దేవతలను మార్చుకోవాలి.

ఈ పుస్తకం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయండి devullu.com  

కామెంట్‌లు లేవు: