సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

7, మార్చి 2018, బుధవారం

సమయాచార శ్రీచక్రంశ్రీసుభయోగస్తుతిననుసరించి, శ్రీచక్రమందు బిందువు అంతర్ త్రికోణమునకు పైన ఉండును. ఆ బిందు స్థానమునే చంద్రమండలము అని అంటారు.

కామెంట్‌లు లేవు: