7, మార్చి 2018, బుధవారం

సమయాచార శ్రీచక్రంశ్రీసుభయోగస్తుతిననుసరించి, శ్రీచక్రమందు బిందువు అంతర్ త్రికోణమునకు పైన ఉండును. ఆ బిందు స్థానమునే చంద్రమండలము అని అంటారు.

కామెంట్‌లు లేవు: