సూక్తి

భోగములయందు విముక్తి, ఆత్మ విచారమందు ఆసక్తి అనునవి ఈశ్వరానుగ్రహమునకు సూచకములు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

6, మార్చి 2018, మంగళవారం

SRI CHAKRA YAGA ANTHARARTHAMU
శ్రీచక్రయాగ అంతరార్థము


Description of "శ్రీచక్రయాగ అంతరార్థము"

శ్రీచక్రపూజా విధానమును తెలుపు గ్రంథములు పెక్కు కలవు అయితే పూజా క్రియావిధానానికి సంబంధించి అర్థములు మాత్రము చాలా వరకు గ్రంధస్తం కాలేదు. శ్రీచక్రోపాసన రహస్యాలు అనంతాలు ఈ పుస్తకం శ్రీవిద్యలో అడుగిడు బాల్య శ్రీవిద్యోపాసకులకు చక్కని చేయూత, అంతే కాక కొంత మంది నిష్ణాతులకు కూడా తెలియని విషయములు,రహస్యములను ఇందు పొందు పరచబడినవి. 

కామెంట్‌లు లేవు: