సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

8, జులై 2021, గురువారం

శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహిత - 10

 

పూర్వసింహాసన వివరణం

ఈశ్వరుడు చెప్పుచున్నాడు -

త్రిపురేశ్వరీ విద్యా మహాసింహాసనమున ఉండును -

హసరఈం సరఈం శ్రీం సకభంఘం(?)

ఈ ఉన్మనీ నామక విద్య పూర్వామ్నాయ సంబంధము కలది. ఈ విద్యతో దేవి సన్మానించబడుతుంది. పూర్వసింహాసనమున ఉండు ఈ దేవి భోగ మోక్షములను ఇచ్చును.

ఇది శ్రీదక్షిణామూర్తి సంహితకు విశాఖ వాస్తవ్యులు, కౌండిన్యస గోత్రికులు, శ్రీఅయలసోమయాజుల పాలబాబు (సుబ్బారావు) గారు మరియు శ్రీమతి సాయిలీల దంపతుల ద్వితీయపుత్రుడు మరియు హైదరాబాద్ వాస్తవ్యులు శ్రీ ప్రకాశానందనాథ (శ్రీశ్రీశ్రీ శ్రీపాద జగన్నాధస్వామి) గారి శిష్యుడు భువనానందనాథ అను దీక్షానామము కలిగిన అయలసోమయాజుల ఉమామహేశ్వరరవి తెలుగులోకి స్వేచ్ఛానువాదము చేసిన పూర్వసింహాసన వివరణం అను పదవ భాగము సమాప్తము.

కామెంట్‌లు లేవు: