సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

25, మే 2020, సోమవారం

దశమహావిద్యల జయంతి పర్వదినములుదశమహావిద్యల జయంతి పర్వదినములు ఈ క్రిందన పొందుపరచబడ్డాయి.
ఈ పర్వదినములు సంప్రదాయములను బట్టి మారవచ్చు. గమనించగలరు.

దశమహావిద్య
జయంతి రోజు    
ఈ సంవత్సరము తేది
శ్రీ తార
చైత్రశుద్ధ నవమి (శ్రీరామ నవమి)
02.04.2020
శ్రీ మాతంగి
వైశాఖ శుద్ధ తదియ
26.04.2020
శ్రీ బగళాముఖి
వైశాఖ శుద్ధ చతుర్ధి
27.04.2020
శ్రీ ఛిన్నమస్త
వైశాఖ శుద్ధ పౌర్ణమి
07.05.2020
శ్రీ ధూమావతి
జ్యేష్ఠ శుద్ధ చతుర్ధి
26.05.2020
శ్రీ భువనేశ్వరి
భాద్రపద శుద్ధ ద్వాదశి
30.08.2020
శ్రీ కాళీ
భాద్రపద కృష్ణ అష్టమి (అర్ధరాత్రి)
10.09.2020    
శ్రీ కమల
ఆశ్వీయుజ అమావస్య (దీపావళి అమావాస్య)
14.11.2020
శ్రీ త్రిపురభైరవి
మార్గశిర పౌర్ణమి
30.12.2020
శ్రీ లలిత (షోడశి)
మాఘ పౌర్ణమి
27.02.2021కామెంట్‌లు లేవు: