సూక్తి

ప్రియమైన ఆధ్యాత్మిక సాధకుడా, నీ నిగ్రహింపబడని మనస్సుని నీ శత్రువుగా చూడుము. దాని ప్రభావానికి లొంగిపోకు|

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి

6, నవంబర్ 2020, శుక్రవారం

శ్రీవిద్య చర్చా వేదికకు ఆహ్వానం

 శ్రీవిద్య చర్చా వేదిక శ్రీవిద్య సాధక మార్గపు అనుభవైక సుమమాలిక

శ్రీవిద్య బ్రహ్మ విద్య, శ్రీ విద్యోపాసన ఒక తంత్ర శాస్త్రము. తంత్రములు వేదానుకూల విషములనే బోధించుచున్నాయి, కావున వేదములు, తంత్రములు కలిపి ఆగమములందురు.

శ్రీవిద్యను గూర్చి త్రిపురోపనిషత్తు, భావనోపనిషత్తు - అధర్వణ వేదీయ సౌభాగ్య ఖండమునఅరుణోపనిషత్తును - యజుర్వేదములోజీవ బ్రహ్మైక్యమునకును గూర్చి మహావాక్యములను - ఋగ్వేదమునకు చెందిన బహ్వృచోపనిషత్తులో శ్రీవిద్యా వేదప్రమణాన్ని రూఢీ చేస్తున్నాయి.

ఇట్టి అనంతమైన అనుభవేద్యమైన శ్రీవిద్య ఉపాసన ఫలితాలను అనుభవంలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సాధక లోకానికి తమ అనుభవాలను అందరికీ పంచడానికి, ఉపాసనా మార్గంలో ముందుకు సాగడానికి, వివిధ అనుమానముల నివృత్తికి ఈ చర్చా వేదిక సాదరంగా అహ్వానిస్తోంది.    

కామెంట్‌లు లేవు: